Zgłaszanie remontu mieszkania

Czy remont mieszkania trzeba zgłaszać?

Planując remont mieszkania należy pamiętać, że niektóre prace remontowe wymagają zgłoszenia do urzędu, wymagają zgody spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Szczególnie jeśli są to pracę, które mogą naruszyć części wspólne i konstrukcję budynku. Drobne prace remontowe można zazwyczaj przeprowadzać bez żadnej zgody, ale warto jednak upewnić się, czytając regulaminy wewnętrzne.