Get to know
our team

We will design and finish your turnkey apartment

Our values
and beliefs

Get to know what drives us in our work

Values

Future

We offer a comprehensive approach to interior design and finishing of apartments, where every detail reflects the individual needs and preferences of our clients.

Our company takes care of every stage of the process, starting from design consultations, through ordering high-quality construction materials, to precise execution of finishing works. With an unlimited choice of materials and our dedication, we provide not only functional solutions but also inspiring interiors that meet the expectations of even the most demanding clients.

Our goal is not only to enhance the comfort of living but also to emphasize the uniqueness of every place we create.

Our priority for the future is further development and improvement of our services to better meet the expectations of our clients.

We plan to expand our offering with new innovative solutions that will accentuate the uniqueness of each project. Additionally, we aim to strengthen our presence in the market through a marketing strategy focused on building trust and fostering long-term relationships with our clients.

Our goal is to become a leader in the interior design and finishing of apartments industry, continuing to be guided by our values of reliability, professionalism, and attention to every detail.

Get in touch
with us

How can we assist you?

You can always call us as well:

+48 530 723 966

We are open:

Monday – Friday: 08:00 – 18:00
Marcika Street 4, Krakow

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Quality Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Raciborska 2/23, Kraków.

    Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA, Polityka Prywatności oraz Regulamin Google są stosowane.

    Scroll Arrow