Planując remont mieszkania należy pamiętać, że niektóre prace remontowe wymagają zgłoszenia do urzędu, wymagają zgody spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Szczególnie jeśli są to pracę, które mogą naruszyć części wspólne i konstrukcję budynku. Drobne prace remontowe można zazwyczaj przeprowadzać bez żadnej zgody, ale warto jednak upewnić się, czytając regulaminy wewnętrzne.

Prace mogące być przeprowadzone bez zgody i pozwoleń

Remont remontowi nie równy, więc na etapie jego planowania właściciel powinien określić jego rodzaj. Czy będzie to bieżąca konserwacja, remont czy też przebudowa. Prawo budowlane stanowi, że bez dopełnienia jakichkolwiek formalności można jedynie przeprowadzić pracę związane z bieżąca konserwacją.

W praktyce zgłoszenia czy też pozwolenia na budowę nie wymagają takie czynności jak przeprowadzenie modernizacji łazienki i kuchni, malowanie ścian, wymiana glazury, montaż systemu alarmowego, klimatyzacji i Internetu. Na własna rękę można przeprowadzać wszelkie prace remontowe wewnątrz mieszkania, jeśli nie ingerują w strukturę części wspólnych budynku. Czyli malowanie, tapetowanie, wymiana parapetów wewnętrznych, wymiana podłóg, wykładanie powierzchni glazurą i terakotą, gładzie gipsowe, wylewki poziomujące itp. Nie ma też konieczności zgłaszania prac instalacyjnych polegających na wymianie sanitariatów, kuchenek, pieców c.o. i grzejników.

Prace konieczne do zgłoszenia i uzyskania zgody

Prace konieczne do zgłoszenia i uzyskania zgody

W przeciwieństwie do bieżących prac konserwacyjnych zgody wymagają remonty i przebudowy. Zgodnie z art. 3 pkt. 8 Ustawy Prawo Budowlane, poprzez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Natomiast przebudowa (art. 3 pkt. 7a) to czynności, w wyniku których następuje zmiana paramentów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu.

W związku z tym wszelkie prace, które ingerują w części wspólne budynku wymagają zgłoszenia. Należy także pamiętać o poinformowaniu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Warto przy decyzji o jakichkolwiek pracach zapoznać się z wewnętrznymi regulaminami.

Przed rozpoczęciem prac remontowych, które podlegają pod definicję remontu, należy je zgłosić we właściwym, ze względu na położenie nieruchomości, starostwie powiatowym, bądź w urzędzie miasta na prawach powiatu.

Jeśli natomiast planowana jest przebudowa, w wyniku której dojdzie do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych, właściciel musi uzyskać pozwolenie na budowę.

Zmiany na rynku pierwotnym

W lepszym położeniu są osoby, które dopiero co planują zakup mieszkania z rynku pierwotnego. Tu kwestie przebudowy są łatwiejsze. Zmiany może wykonać sam deweloper. W umowie powinny być określone ewentualne terminy i koszty zmian. Można także przeprowadzać zmiany poprzez wynajętą firmę wykańczającą mieszkanie pod klucz.

Wsparcie w zakresie optymalizacji strony internetowej świadczy firma Evolve.